Thank You for Joining Vietnam Blockchain Week - Infinity Blockchain Labs

Thank You for Joining Vietnam Blockchain Week

events

March 13, 2018

(English translation below)
THƯ CẢM ƠN

Công ty TNHH Infinity Blockchain Labs (Dưới đây gọi tắt là “IBL”), đơn vị tổ chức duy nhất của sự kiện Tuần lễ Blockchain Việt Nam (Dưới đây gọi tắt là “VBW”) xin chân thành cảm ơn Quý Nhà tài trợ, Quý Khách và Quý Bạn bè liên kết trong cộng đồng công nghệ ở Việt Nam và quốc tế đã tham dự và chia sẻ rất nhiều thông tin cùng kinh nghiệm quý báu để góp phần tạo nên sự thành công của sự kiện VBW.

Thank You for Joining Vietnam Blockchain Week

 

 

Như Quý vị đã nắm được qua các phương tiện truyền thông chính thống, qua các tài liệu và thông qua các phát ngôn viên chính thức của IBL truyền tải tại sự kiện VBW, mục tiêu xuyên suốt của VBW là nhắm đến việc tạo ra cơ hội tích cực để các chuyên gia của Việt Nam và thế giới chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng khả thi trong tương lai của công nghệ Blockchain đồng hành cùng cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4; về hành lang và khuôn khổ pháp lý đang được xây dựng cho công nghệ Blockchain tại các nước trên thê giới và tại Việt Nam. Qua đó, IBL thực sự mong muốn đóng góp vào công cuộc xây dựng một cộng đồng công nghệ Blockchain phát triển lành mạnh và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Thank You for Joining Vietnam Blockchain Week

 

IBL có thể khẳng định rằng sự kiện VBW đã khép lại thành công và đã đạt được mục đích như nêu trên. IBL đã cố gắng bằng sự chuyên nghiệp nhất để kiểm soát và đảm bảo sự kiện được diễn ra tốt đẹp và luôn trong tinh thần tuân thủ với mọi quy định liên quan của địa phương nơi tổ chức sự kiện (nước Việt Nam). Do đó, chúng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng IBL, với tư cách là đơn vị duy nhất tổ chức sự kiện VBW, hoàn toàn không liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc kêu gọi vốn (ICO) hoặc chào bán token (nếu có) được thực hiện từ những hành vi cố ý lợi dụng sự kiện và đi ngược với các quy định và pháp luật có liên quan của Việt Nam.

Một lần nữa, IBL tin tưởng rằng cộng đồng công nghệ Blockchain tại Việt Nam và quốc tế sẽ gặt hái được nhiều thành tựu vượt bậc trong việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ này cho nhiều ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng tôi mong sớm được gặp lại Quý vị trong các sự kiện tầm cỡ quốc tế tương tự do IBL tổ chức trong tương lai.

Thank You for Joining Vietnam Blockchain Week

Infinity Blockchain Labs Co. Ltd (hereinafter referred as “IBL”), the only entitled organizer of Vietnam Blockchain Week (hereinafter referred as “VBW”), would like to express our sincere gratitude to all of the sponsors, delegates, invited guests and affiliated members in Vietnamese and International technology communities for participating and sharing both information and experience, which have greatly contributed to the success of our Vietnam Blockchain Week.

As represented on official media channels, formal documents and IBL official representatives’ speech at the event, with the current trend of Industry 4.0, VBW aims to create opportunities for Vietnamese and international experts to exchange technical experience, benefits, future applications and legal frameworks which is in process of adoption for Blockchain technology. Thus, we would like to accompany with you in contributing a compliant Blockchain community in Vietnam as well as other countries in the world.

VBW has successfully ended, and we’re working the even report to share with you. We have also made every effort to ensure that the event occurred transparently and was in compliance with local regulations (Vietnam). Therefore, deliberate misuse of the event (if any) to commit illegal acts such as fund-raising (ICO), sell or exchange tokens in the territory of Vietnam does not relate to the IBL Company.

Once and for all, we truly believe that Blockchain technology community in Vietnam and worldwide will achieve great success in research and development of Blockchain technology applications in other key economic sectors. We are looking forward to inviting you to other international events of IBL in the near future.

We provide information about Infinity Blockchain Labs' latest activities as well as global blockchain news and research. Subscribe to our newsletter now.


Related Articles
Most Viewed